Kategoriler

Anasayfa Kategoriler Sepet 0 Sepet Eklendi Üye Giriş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerin korunması, Anayasal bir hak olup, Şirketimizin öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Nitekim bu amaçla, Şirketimizde devamlı olarak güncellenen bir sistem kurulması amaçlanmış ve işbu politika oluşturulmuştur.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, DEMİRAY DANIŞMANLIK İNTERNET BİLİŞİM HİZMETLERİ VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel Verileriniz hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlemek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki Kanun çerçevesinde elektronik ileti ile reklam promosyon kampanyalarıyla ilgili bilgilendirme yapmak, sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için alışveriş detaylarınız yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuatlar ve şirket işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle işlenmektedir.

Bu Politikada belirtilen konuların uygulanmasına yönelik olarak Şirket içerisinde gerekli prosedürler düzenlenmekte, özel aydınlatma metinleri oluşturulmakta, gizlilik sözleşmeleri yapılmakta, görev tanımları revize edilmekte, kişisel verilerin korunması için DEMİRAY DANIŞMANLIK İNTERNET BİLİŞİM HİZMETLERİ VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması :

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Şirketimiz birimlerinde kişisel veriler;

  • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğu tüzel/gerçek kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
  • Ürün ve hizmet geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
  • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için,
  • Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması amacı doğrultusunda,
  • Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunluluklar kapsamında,
  • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), ürün/proje/imalat/yatırım kalite süreçleri ve operasyonları, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, finans operasyonları, mali işlerin yönetilmesi amacıyla işlenebilmektedir.

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda DEMİRAY DANIŞMANLIK İNTERNET BİLİŞİM HİZMETLERİ VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Yine, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmış olup, Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 

Kişisel Verileri DEMİRAY DANIŞMANLIK İNTERNET BİLİŞİM HİZMETLERİ VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler, firmamız tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi, talep ve şikâyetlerini DEMİRAY DANIŞMANLIK İNTERNET BİLİŞİM HİZMETLERİ VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ’ne, şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular, noter kanalı ile yapılan başvurular ve güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile adresine yapılabilecektir. 

Adres: Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1996. Sokak Yalı Köşkü C Blok No:2 İç Kapı No:20

Mail:  [email protected]

Whatsapp
Hemen Ara