Kategoriler

Anasayfa Kategoriler Sepet 0 Sepet Eklendi Üye Giriş

TİCARİ NİTELİKLİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI    

 

1.1.  SATICI

UNVANI                                              : DEMİRAY DANIŞMANLIK İNTERNET BİLİŞİM HİZMETLERİ VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

ADRESİ                                                : Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1996. Sokak Yalı Köşkü C Blok No:2 İç Kapı No:20

İNTERNET SİTESİ                                  : www.toptanmallar.com

VERGİ DAİRESİ                                     : Esenyurt

TİCARET SİCİL NO                                 : 2791133938

MERSİS NO                                          : 0279-1133-9380-0001

E-POSTA                                              : [email protected]

MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEL NO              : 

 

1.2.  ALICI:

ADI SOYAD/TİCARİ UNVANI                   :

TC KİMLİK NO. / VERGİ NO                    :

VERGİ DAİRESİ                                     :

TELEFON                                             :

ADRES                                                 :

E-POSTA                                              :

IP NO                                                  :

 

 

 

2. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER

Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri

Ürün Kodu                                          Ürün Tanımı                                        Ürün Miktarı 

      …………………                                    ……………………                                      ……………………..

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.toptanmallar.com alan adlı internet sitesinden (Bundan sonra kısaca ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır.) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı ve yukarıda Madde 2’FR yazılı ürün ve/veya ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. İşbu Sözleşme hükümleri, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda tacir olduğundan ve Taraflar tacir olmasalar bile Sözleşme konusu iş "ticari iş" sayıldığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir.

Sözleşme konusu işe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uygulanmaz.

Bu kapsamda, Alıcılar bakımından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri anlamında “tüketici” tanımı geçerli olmayacağından, Alıcılar belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir.

3.3. Alıcı, Madde 2 altında belirtilen satışa konu ürün ve/veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle onayladığını ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.

4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları Alıcı ile Satıcıdır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’nin taraflarına aittir.

4.2. Alıcı, İnternet Sitesi’ne üyelik sözleşmesi, ticari nitelikte mesafeli satış sözleşmesi, sipariş sırasında ve internet sitesinin ilgili kısımları içeriğinde kendisinden talep edilen; İsim, Soyisim, Şirket Unvanı, Vergi Dairesi, Ticaret Sicil Numarası, MERSİS Numarası, T.C. Kimlik Numarası, e-posta adresi, Telefon, Adres, Kredi Kartı bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür.

Alıcı tarafın bu bilgileri Satıcı ’ya kasten ve/veya ihmal neticesinde olduğuna bakılmaksızın, hatalı/yanlış olarak bildirmesi durumunda; iş bu hata neticesinde ortaya çıkabilecek olan gecikme, teslim edilememe vb. durumlardan dolayı Alıcı, Satıcı’ya karşı; tazminat herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır. Alıcı, yukarıdaki bahsedildiği hali ile hatalı olarak Satıcı’ya vermiş olduğu bilgilerden dolayı sözleşmeye konu ürünlerin Satıcı’ya geri iade edilmesine sebebiyet verir ise bu takdirde iade aşamasında tahakkuk edecek kargo ücreti, işçilik, elleçleme vb. Satıcı tarafça yapılacak gider ve masraflar Alıcı tarafça ödenen alışveriş tutarından mahsup edilecek kalan Satış tutarı Alıcı’ya iade edilecektir. İade süresi ve sair koşullarına ilişkin aşağıda yazılı hükümler saklıdır.

Ürünler anlaşmalı kargo şirketleri aracılığı ile Satıcı tarafından Alıcı’ya gönderilecektir. Kargo ücreti, paketleme ve teslim masrafları aksi toptanmallar.com’da belirtilmedikçe Alıcı’ya ait olacaktır. Kargo ücreti sipariş toplam tutarına eklenir, ürün bedeline dâhil değildir. Satıcı, Kargo ücretlerine ilişkin yapmış olduğu “ücretsiz kargo” vb. kampanya koşullarında değişiklik yapma ve durdurma hakkını saklı tutar. Benzer bir değişiklik ve kampanya durdurma durumunda Alıcı, Satıcı’dan kargo ücreti vs. hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır.

Anlaşmalı kargo şirketlerinin teslimat adresinde şubelerinin bulunmaması durumunda dağıtımın yapılacağı şubenin ürünleri kendi iç işleyişi gereği farklı günlerde sevk etmesi ve bu durumdan kaynaklanabilecek sair sebeplerle teslimat süreninin sözleşmede belirtilen teslim süresini geçmesi durumunda Satıcı’ya herhangi bir kusur atfedilemeyecektir.  

Alıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp incelemesi yapmakla sorumludur.

Alıcı ürünlerin kargo tarafından kendisine ve/veya yetkili kılınan kişi ve/veya kişilere teslimi anında derhal ve gecikmeye mahal vermeksizin ve kargo görevlisi teslim yerinden ayrılmadan önce; sipariş konusu ürünler üzerinde ayıp incelemesini yapacaktır.

Tarafların tacir olmaları, basiretli hareket etmeleri gerekliliği, ticaret hayatının gerekli kıldığı hız ve satışa konu ürünlerin piyasadaki dolaşım hızı ve uzun inceleme sürelerinin kötü niyetli eylemlere sebebiyet verme ihtimalini doğurması ve Satıcı bakımından geri dönüşü mümkün olmayan ve pratikte yerine getirilmesi güç imkânsızlıklara sebebiyet verilebileceği gerekçeleriyle;   6102 sayılı TTK 23/c maddesinde yazılı ihbar süreleri iş bu sözleşme kapsamında uygulanmayacaktır. İş bu sözleşme kapsamında ayıp ihbar bildirimleri yukarıda belirtildiği üzere ürünlerin teslimi aşamasında derhal aşağıda yazılı şekilde yapılacaktır.

Alıcı taraf bizzat kendisi ve/veya teslime yetkili kıldığı kişi ve kişiler yoluyla ayıp incelemesini yerine getirecektir. Bu inceleme neticesinde tespit edilen ve ayıp olduğu iddia edilen eksiklik ve hasarlar kargo görevlisi tarafından düzenlenecek ve taraflarca imzalı hasar tespit tutanağı oluşturulacaktır. Alıcı, kargo şirketi yetkilisinden söz konusu tutanağın imzalı bir suretini alacak ve bu tutanakla birlikte ayıp olduğunu iddia ettiği eksiklik ve noksanlıkları açıkça gösteren fotoğrafları da Satıcıya yazılı olarak [email protected] adresine tarayarak gönderecektir. İş bu sözleşmede yazılı olan ve Satıcı ve Alıcı’ya ait iletişim kanalları dışında herhangi bir diğer telefon, faks, e-posta ve sair iletişim adresinden/adresine yapılan bildirimler ayıp bildirimi olarak kabul edilmeyecektir.

Alıcı teslim sırasında basiretli davranmak suretiyle ayıp incelemesini eksiksiz ve hatasız yerine getirmeli ve gerekirse tüm ürünlerden numuneler alarak incelemelidir. Ayıp incelemesi Alıcı sorumluluğundadır. Alıcı, belirtilen usul ve şekle uygun olarak eksiksiz ve hatasız olarak ayıp bildiriminde bulunduktan sonra ayıplı olduğunu iddia ettiği ürünleri teslimatı yapan kargo firması aracılığıyla kargo ücreti kendisi tarafından karşılanmak üzere Satıcı’ya gönderecektir. Alıcı, iade edeceği ürüne ait, hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünleri de aynı anda iade etmek zorundadır.

Yukarıda belirtilen usul ve şekle uygun olarak iade edilen ürün ve/veya ürünlerin Satıcıya ulaşması sonrasında iddia edilen ayıp hususunda gerekli incelemeler her ürün için Satıcı’nın tarafından yapılarak Alıcı’ya yukarıda yazılı elektronik posta adresi üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. İnceleme sonucunda Alıcı’ya iddia edilen eksiklik ve hasarların Satıcı tarafından ayıp olarak değerlendirilip değerlendirilemediği, hasar ve eksikliklerin kargo firmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı, iade kargo ücretlendirme bilgisi, ayıplı olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin Alıcı tarafından; para iadesi, birebir ürün veya benzeri ürün ile değişim seçeneklerinden hangisinin talep edildiği sorulacaktır.

Alıcı, Satıcı tarafından kendisine gönderilen bu bilgilendirme mesajına en geç 3 iş günü içerisinde cevap verecektir.

Bu 3 günlük sürenin geçirilmesi durumunda veya Alıcı tarafından aynı ürün veya benzer ürün ile değişim seçeneklerinden birinin seçilmesi durumunda iade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile benzer ürün ile değiştirme imkânının olmadığı durumlarda, Satıcı, iş bu sözleşmenin para iadesine ilişkin hükümleri dairesinde Alıcı’ya para iadesi yapacaktır.

Alıcı tarafça yukarıda yazılı seçimlik hakların herhangi birinin kullanılması durumunda iade konusu ürüne ilişkin Ürün Birim Fiyatı + KDV şeklinde kesilmiş iade faturasının Alıcı tarafından kesilip Satıcı’ya teslimi sonrasında yerine getirilecektir. Alıcı iade faturası kesmeden Satıcıdan seçimlik hak talebinde bulunulamayacaktır.

Hasar tespit tutanağına yazılan eksiklik ve hasarların kargo şirketinden kaynaklandığının tespit edilmesi durumunda tespit edilen tüm hasar ve eksikliklerden Kargo şirketi sorumlu olacak ve Satıcı ‘ya herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecektir.

İş bu sözleşme kapsamında Alıcı’ya yapılacak olan para iadeleri; herhangi bir faiz veya masraf ödenmeksizin, 60 gün içerisinde tahsil edilen yöntemle aynı şekilde Alıcı’ya iade edilecektir.

Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup Alıcı ve Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen usul ve şekle uygun surette tutanağa bağlanmayan ve/veya derhal tespit edilmeyen hasar ve/veya eksikliklerden Satıcı sorumlu tutulamayacaktır.  Böyle bir durumda Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

Teslimat sırasında Alıcı tarafından malın herhangi bir geçerli gerekçe gösterilmeksizin teslim alınmaması ve/veya teslime yetkili kılınan kişi ve/veya kişilerin teslimat anında teslimat adresinde bulunmaması ve/veya kendilerine ulaşılamaması durumlarında sipariş konusu ürünler Kargo masrafı Alıcı tarafından yapılan ödeme bedelinden mahsup edilmek üzere Kargo Şirketi tarafından geri teslim alınarak Satıcı’ya teslim edilecektir.

Alıcı tarafından bahsedilen şekilde teslim alınmayan ürünlere ilişkin Satıcı tarafça yapılan; elleçleme, istifleme, işçi mesai ücretleri ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla yapılan tüm masraflar Alıcı tarafından ödenen ücretten mahsup edilecektir. Böyle bir durumda Alıcı tarafa yapılacak olan geri ödemelerde banka komisyon tutarları Alıcı tarafından ödenen tutardan mahsup edilecektir.

İşbu Sözleşme kapsamında, Alıcı tarafından ödemesi yapılan ürünlerin kargoya verilmesi aşamasına kadar geçen süreçte siparişler siparişlerim sayfasından ilgili bölüm altında iptal edilebilir. Kargoya teslim edilen ürünlere ilişkin siparişin iptali alıcı tarafından talep edilemeyecektir.

Yukarıda yazılı süre içerisinde Alıcı tarafından iptal hakkının kullanılması durumunda Alıcı’ya parası iadesi, iade tarihindeki banka komisyon tutarları yapmış olduğu ödemelerden mahsup edilmek şartıyla iptal talebinin bildirilmesinden itibaren en geç 60 gün içerisinde yapılacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir.

Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar, ürünler ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dâhil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Satıcı’nın işbu Sözleşmeden doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

Satıcıya, iş bu sözleşme kapsamında yüklenmiş olduğu edimlerin zamanında ifasını kısmen ve/veya tamamen yerine getirmesini engelleyecek ve/veya imkânsız kılacak mahiyetteki; deprem, darbe girişimi, toplumsal olaylar, olağanüstü hal kuralları, terör saldırısı, savaş, ayaklanma, mevzuat değişiklikleri, el koyma,  grev, lokavt, hava muhalefeti, yangın, elektrik ve internet kesintileri, doğal afet durumundan kaynaklanan ulaşım engelleri, kamu gücü tarafından ortaya koyulabilecek engellemeler, siber saldırı ve sair kendi kontrolü dışında meydana gelebilecek doğal, yönetimsel ve teknolojik ve sair hadiseler sebebiyle herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecektir.

Mücbir Sebep durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

Mücbir sebebin 45 (kırk beş) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşmeyi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.

İşbu Sözleşme, 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (Seri No: 60) 6/4 maddesi gereğince damga vergisine tâbi değildir.

Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, e-posta yazışmalarının, proforma faturalarının ve sair hususların 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

İş bu Sözleşmeden doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

Whatsapp
Hemen Ara